Doradztwo

W ramach współpracy z wieloma podmiotami łączymy w całość ważne dziedziny, oferując jako www.troutfarming.pl kompleksowe rozwiązania dla hodowli ryb.

Technologia w akwakulturze

Dokumentacja

Zdrowotność akwakultury

Obszary działalności

Uruchomienie i nadzorowanie hodowli

Projektowanie układów

Dobór urządzeń, automatyki sterującej, alarmowej

Kontrola pracy biofitrów, sprawność podczyszczania

Audyty technologiczne

Planowanie produkcji

Optymalizacja procesów hodowlanych, kosztów, wyników

Program nadzoru stanu zdrowia zwierząt akwakultury

Ocena ryzyka epizootycznego

Kodeks GHP i GMP

Dokumentacja lecznicza

Aplikacja zarządzająca hodowlą – ©️Fish Farm Pro

ASC (Aquaculture Stewardship Council)– wdrażanie systemu zrównoważonej akwakultury

Nadzór lekarsko-weterynaryjny nad hodowlą

Badania parazytologiczne, bakteriologiczne

Pobieranie prób, posiewy, antybiotykogramy

Więcej informacji dotyczących możliwych obszarów współpracy znajdziesz na stronie:

www.troutfarming.pl

W naszej ofercie:

  • projekty układów hodowlanych – szkice koncepcyjne, dobór sprzętu, uruchomienia,
  • projekty ośrodków – planowanie produkcji, projekty układów, szkice koncepcyjne etapów produkcyjnych, dobór sprzętu, szkolenia, uruchomienia, nadzór,
  • zarządzanie hodowlą,
  • zarządzanie stanem zdrowia ryb,
  • zarządzanie technologią,
  • audyty, modernizacje układów,
  • podnoszenie sprawności układów RAS,
  • podnoszenie wydajności hodowli ryb,
  • usprawnianie etapów produkcyjnych.

Try the ©Fish Farm Pro application

Now free for the first month. Give us a chance to demonstrate our advantages and learn about a new, comfortable system for managing your farming.