Aktualności

Szanowni Państwo,

W tym trudnym czasie, w jakim nieoczekiwanie przyszło nam wszystkim egzystować, zarówno gospodarczo, jak i prywatnie, od nas wszystkich zależy, jak to wszystko długo potrwa. Zespół EDA Consulting przygotował do wykorzystania dokument:

ZASADY POSTĘPOWANIA DLA PRACOWNIKÓW W DRODZE DO I Z PRACY ORAZ POZA ZAKŁADEM PRACY, W OKRESIE ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Żywimy nadzieję, że podjęli Państwo już wszelkie inne możliwe działania prewencyjne, adekwatnie do swoich działalności i możliwości, ale być może, że przesłany dokument jeszcze dodatkowo wesprze Państwa wysiłki w zarządzaniu ryzykiem w prowadzonej działalności, aby ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem wśród Pracowników i przeniesienia go w obszar produkcji / usług. O ile na terenie Przedsiębiorstw możemy w jakiś sposób działać i ograniczać ryzyka z tym związane, to poza nimi mamy ograniczony wpływ na ludzkie zachowania, a więc w każdy dostępny sposób powinniśmy się starać przekazać i promować dobre praktyki postępowania w zakresie higienicznym i sanitarnym.

Załączony dokument prosimy wykorzystać według uznania wstawiając swoje logo oraz wypełniając pole: [Nazwa_firmy].

Zalecamy również udokumentować fakt wręczenia Pracownikom niniejszych informacji, jeśli tylko jest to wykonalne. W załączeniu przygotowana gotowa lista.

Treść merytoryczna dokumentu została opracowana w oparciu o wskazówki zawarte na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz w oparciu o nasze własne praktyki i obserwacje.

Wyrażamy zgodę na nieograniczone wykorzystywanie i modyfikowanie dokumentów (np. poprzez dopisanie kolejnych dobrych praktyk) oraz przekazywanie ich Państwa kontrahentom i wszelkim innym stronom zainteresowanym, jeśli tylko uznacie Państwo to za konieczne i właściwe.

Zespół EDA Consulting
www.edaconsulting.eu

Zasady postępowania.docx – POBIERZ

Lista osób.doc – POBIERZ

Wypróbuj aplikację ©TroutFarm.

Teraz całkowicie za darmo w pierwszym miesiącu. Daj nam szanse wykazać się atutami i poznaj nowy, komfortowy system zarządzający Twoją hodowlą. Zapraszamy!