Funkcje programu

Program ©Fish Farm Pro służy do prowadzenia gospodarki rybackiej na stawach rybnych, głównie pstrągowych. Posiada komponenty obsługujące zarządzanie karmieniem, sortowaniem, sprzedażą, statystykami, rozliczeniami stawów, produkcją ośrodka. Funkcjonalność programu została rozbudowana do spełnienia wielu potrzeb różnorodnego spojrzenia na hodowlę.

Cloud

Security

Hatchery

ryby

Aquaculture economy

Chmura

Umieszczenie aplikacji w chmurze ma sporo zalet. Główną jest jej mobilność i dostępność z wielu platform sprzętowych. Posługując się przeglądarką internetową można korzystać z pełnej funkcjonalności programu zarówno z telefonu, tabletu, laptopa czy komputera stacjonarnego.

Można więc korzystać z aplikacji za pomocą tych urządzeń z dowolnego miejsca na świecie, wszędzie tam gdzie jest dostęp do Internetu. W ten sposób można „zabrać pracę do domu” i być nadal blisko spraw hodowli. Można będąc poza Ośrodkiem kontrolować stan jego produkcji i dzięki temu na bieżąco rozstrzygać kwestie handlowe. Dzięki możliwości przydzielenia systemowi kilku użytkowników, można zintegrować ich pracę bez dodatkowych nakładów finansowych. Ponadto żadne kwestie infrastruktury informatycznej nie stanowią dodatkowego problemu. Wszystkie aktualizacje i synchronizacje leżą po naszej stronie. Tak jak bezpieczeństwo Twoich danych. Codziennie wykonywane backupy zapewniają komfort utrzymania historii pracy.

Bezpieczeństwo i poufność

Mając na względzie uwagi aktualnych i potencjalnych Użytkowników naszego systemu, podjęliśmy ważną decyzję o rozdzieleniu baz danych aplikacji.

Podstawową zmianą dla użytkowników jest indywidualna poddomena każdego gospodarstwa lub grupy gospodarstw, z poziomu której odbywa się teraz logowanie.

Istotą tego rozdzielenia nie jest jedynie personalizacja gospodarstw, a przede wszystkim zapewnienie użytkownikom pełnej niezależności, poufności i kontroli dostępu do wrażliwych danych systemu. W dużym uproszczeniu oznacza to oddanie praw administracyjnych programu właścicielom gospodarstw. Od tej pory to oni przydzielają prawa dostępowe do aplikacji. Konto serwisowe, potrzebne w sytuacjach wymagających naszej interwencji, może być aktywowane i dezaktywowane w dowolnej sytuacji przez właścicieli gospodarstw.

 

Wylęgarnia

To rozbudowany dodatek prowadzący proces hodowlany od ikry do zarybienia narybkiem stawów.

Co nas wyróżnia?

©Fish Farm Pro to rozwijający się globalny system oparty na poszerzającej się naszej wiedzy.

Definiowanie i rozliczanie

Definiowanie i rozliczanie zakupionego materiału zarybieniowego z opcją pełnego jego śledzenia w całym procesie produkcyjnym.

Wielogatunkowość hodowli

Jednoczesna obsługa wielu gatunków ryb w obrębie jednego gospodarstwa.

Pełna gospodarka rybacka

Zarybianie, odławianie, sprzedaż, sortowanie, barwienie ryb, odpijanie ryb, ważenie kontrolne, statystyka, FCR, kontrola zabiegów, ubytków, skarmionych pasz, itp.

Śledzenie linii ryb

Wiele linii ryb w obrębie jednego stawu, z pełną historią ich sortowań, pochodzenia. Niezwykła funkcjonalność umożliwiająca wgląd w dowolną linię zakupionych ryb, skąd można dowiedzieć się o tym, na których są stawach, w jakich ilościach w jakim gramarzu, jakie były ubytki (w podziale na gramarz), jakie pasze, w jakich ilościach zostały skarmione, gdzie i kiedy ryby zostały sprzedane i jaką część danej sprzedaży stanowiły. Ta unikatowa funkcjonalność śledzenia każdej linii ryb w obrębie gospodarstwa stanowi podstawę idei identyfikowalności sprzedawanych ryb.

Zoptymalizuj hodowlę

Porównaj stosowane pasze, analizuj dawki pokarmowe, kontroluj upadki, bezpiecznie zwiększ obsady. Otwórz się na korzyści – wykorzystaj najlepiej temperaturę i paszę, obniż FCR, podnieś SGR.

Programy paszowe

Definiowane osobno dla wielu gatunków ryb, pasz funkcjonalnych, barwionych. Każdy z gatunków, niezależnie czy to pstrąg tęczowy czy potokowy, może mieć własny program paszowy z odrębnymi paszami oraz odmienną charakterystyką jej wykorzystania. To wszystko w obrębie jednej Listy Paszowej.

Magazyn*

Kontroluj stany magazynowe pasz, chemii, farmaceutyków, analizuj zużytą energię.
* – moduł w opracowaniu

Świeżość

Nowe podejście do definiowania pasz, ryb i śledzenia. Doskonała, rozbudowana funkcjonalność wszelakich statystyk, umożliwia hodowcy gruntowne wejrzenie w problemy gospodarstwa.

Prostota

Program jest bardzo intuicyjny, nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy informatycznej. Dla każdej hodowli można stworzyć, indywidualny układ graficzny, który dodatkowo ułatwia prowadzenie gospodarstwa – niemalże wzrokowo

Traceability

Program generuje dokumenty dla wybranych sprzedaży z całej historii hodowli, zawierające pełny przegląd sprzedanych ryb w tej partii z podziałem na pochodzenie linii, ich udział procentowy, wykonane zabiegi na wszystkich etapach produkcji, listę skarmionych pasz oraz ubytków.

Abonament

Wygodny i elastyczny abonamentowy system rozliczeń. Pierwszy miesiąc testów, brak wiążących umów.

Wielojęzyczność

Każdy Użytkownik może zmienić język interfejsu.

Dokumentacja*

Aplikacja posiada moduł, który może być częścią dokumentacji polityk bezpieczeństwa oraz jakości, takich jak między innymi GLOBAL G.A.P. (Dobra Praktyka Rolnicza Good Agricultural Practice) i ASC (Aquaculture StewardShip Council).
* – moduł w opracowaniu

Polski produkt

Aplikacja jest w pełni polskim produktem. Została stworzona przez hodowcę i programistów. Jest ciągel rozwijana, wraz z sugestiami Użytkowników. Ponadto, ©Troutfarm zapewnia lokalne i szybkie wsparcie dla wszelkich zapytań i wątpliwości.

Try the ©Fish Farm Pro application

Now free for the first month. Give us a chance to demonstrate our advantages and learn about a new, comfortable system for managing your farming.